...sny sa stávajú skutočnosťou...

Projekt NA STAVEBNÉ POVOLENIE

 

Typický obsah projektovej dokumentácie na stavebné povolenie

Architektúra

 • situácia zástavby
 • základy
 • pôdorys suterénu
 • pôdorys prízemia
 • konštrukčný rez
 • pôdorys strechy
 • konštrukcia krovu
 • pohľady 
 • výpis okien a dverí
 • technická správa

Statika

 • základy
 • výkres tvaru 1.p.p.
 • výkres tvaru 1.n.p.
 • výstuž základov
 • výstuž dosky poschodia
 • výstuž vencov 1.n.p.
 • výstuž schodiska
 • technická správa

Elektroinštalácia

 • káblová prípojka
 • elektroinštalácia
 • rozvádzač
 • bleskozvod
 • technická správa

Zdravotechnika

 • situácia
 • základy
 • suterén
 • prízemie
 • pozdĺžny profil kanalizácie
 • domová vodáreň
 • žumpa
 • technická správa

Vykurovanie

 • suterén
 • prízemie
 • axonometria
 • pripojenie vykurovacích telies
 • uloženie potrubia
 • schéma zapojenia kotla
 • technická správa

Protipožiarna ochrana

 • situácia
 • suterén
 • prízemie
 • technická správa

Energetické hodnotenie

 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode