...sny sa stávajú skutočnosťou...

Výhody vo výrobe drevených konštrukcií so styčníkovými doskami Wolf

Pri zakladaní rodinného domu:
- vysoká priestorová varibilita umožnujúca od začiatku realizácie projektovej dokumentácie aktívne reagovať na požiadavky investora;
- už pri riešení projektovej dokumentácie je možné spočítať s drevenou konštrukciou;
- pre osadenie a ukotvenie väzníkov sú potrebné iba obvodové múry stvaby ukončené stužujúcim vencom, čo prináša pre investora nesporné finančné výhody.

Pri odstránení realizácie vnútorných nosných priečok rodinného domu:
- systém nosných priečok pri realizácií drevených konštrukcií Wolf je vecou minulosti;
- priečky nie sú nosným prvkom pri realizácií tochto systému;
- v takomto prípade, architekt alebo stavebník môže ľubovoľne experimentovať s predeľovaním medzi miestnosťami.

Strechy Kon-Truss

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode